Új vagy még itt? Regisztrálj hírlevelünkre és értesülj elsőként akcióinkról

Generic filters
Exact matches only
Akció kezdete

Adatkezelési tájékoztató

A Fressnapf-Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy-és Kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.).; cégjegyzékszám: 01-09-709539; adószám: 12910731-2-44, elektronikus elérhetőség: info@fressnapf.hu; honlap címe: http://www.fressnapf.hu (a továbbiakban: honlap); telefonszám: (+36 30) 131 5183; a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen a GDPR-ral összhangban az alábbiakban tájékoztatja a  szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

 1. Adatkezelés bemutatása

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során történő adatkezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az Érintett az Adatkezelő adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire.

Az Adatkezelő kisállatokkal kapcsolatosan széleskörű, a fővárosban és vidéken is elérhetően helyszíni, valamint online szolgáltatást nyújt. Adatkezelő adatkezelési folyamatai az alábbiak: a „Fressnapf Klub (a továbbiakban: Fressnapf Klub) keretében nyújtott shopmail szolgáltatások, az Adatkezelőnél megvalósítható karrier lehetőség és az erről szóló hírlevelek küldése, a sütik honlapon történő alkalmazása, az Adatkezelő által üzemeltetett mobil applikáció (a továbbiakban: applikáció) használata, a személyes adatkezeléssel érintettekkel történő kapcsolattartás, valamint Adatkezelő jogi kötelezettségei körében a személyes adatkezeléssel érintettekkel panaszainak kivizsgálása.

Az Adatkezelő adatkezelésének könnyebb áttekintése céljából az alábbiakban összefoglaló táblázatokat tesz közzé az egyes adatkezelési folyamatokról. Részletes tájékoztatást a teljes Adatkezelési Tájékoztató nyújt a személyes adatkezeléssel érintett számára.

A FRESSNAPF KLUBBA BELÉPÉS, AZAZ A REKLÁM KÜLDÉSE ÉS A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: reklám tartalmú hírlevelek küldése és nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre: Érintett neve; Érintett e-mail címe; Civil szervezet / Tenyésztő neve; Civil szervezet / Tenyésztő azonosítási száma
Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Adatfeldolgozók:

 • Brandlift Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.; cégjegyzékszám: 01-09-948980; adószám: 23014028-2-41 elektronikus elérhetőség: hello@brandlift.eu) adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése
 • Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-41; elektronikus elérhetőség: info@servergarden.hu) adatfeldolgozás célja: szerverszolgáltató
 • MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA elektronikus elérhetőség: https://mailchimp.com/contact) adatfeldolgozás célja: Adatkezelő hírleveleinek küldése

ADATKEZELŐ REKLÁM TEVÉKENYSÉGE KERETÉBEN SZEMÉLYRE SZABOTT AKCIÓKAT TARTALMAZÓ HÍRLEVEK KÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: Adatkezelő személyre szabott akciókat tartalmazó hírleveinek küldése céljából
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre:
profilalkotási cél érdekében kezelt adatok:
Érintett állatának típusa; Érintett állatának neve; Érintett állatának születési dátuma; Érintett születési dátuma; Érintett irányítószáma
nem profilalkotási célból kezelt adatok:
Érintett neve; Érintett e-mail címe
Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatfeldolgozók:

 • Brandlift Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.; cégjegyzékszám: 01-09-948980; adószám: 23014028-2-41; elektronikus elérhetőség: hello@brandlift.eu) adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése
 • MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA; elektronikus elérhetőség: https://mailchimp.com/contact) adatfeldolgozás célja: Adatkezelő hírleveleinek küldése
 • Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-41; elektronikus elérhetőség: info@servergarden.hu) adatfeldolgozás célja: szerverszolgáltató

ADATKEZELŐ ÁLTAL A FACEBOOK ÉS INSTAGRAM KÖZÖSSÉGI MÉDIAFELÜLETEKEN MEGOSZTOTT NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre: Érintett neve; Érintett címe; Érintett e-mail címe; az Érintett képmása; Érintett telefonszáma; Érintett adóazonosító jele; Érintett nyereményének átvételi helyeként megjelölt üzlet neve
Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatfeldolgozók:

 • Brandlift Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.; cégjegyzékszám: 01-09-948980; adószám: 23014028-2-41; elektronikus elérhetőség: hello@brandlift.eu) adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése
 • Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-41; elektronikus elérhetőség: info@servergarden.hu) adatfeldolgozás célja: szerverszolgáltató;
 • Meta Platforms Ireland LTD (Facebook, Instagram) (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, regisztrációs szám: IE462932, adószám: IE9692928F, elektronikus elérhetőség: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970) adatfeldolgozás célja: Adatkezelő által bonyolított nyereményjáték (pl. árkedvezményre jogosító utalvány, eseti nyeremény sorsolások) szervezéséhe szükséges közösségi médiafelület biztosítása.

ADATKEZELŐ VIDEOFELTÖLTŐOLDALÁN (http://video.fressnapf.hu) ONLINE KOMMUNIKÁCIÓS CÉLBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: A Fressnapf videófeltöltő weboldalán (http://video.fressnapf.hu) regisztrációt követően videófeltöltés és onnan a Fressnapf szerverére feltöltött felhasználói videofelvételek és a kapcsolódó személyes adatok felhasználása a Fressnapf online kommunikációs céljaira és kapcsolattartásra, utalványok átadására.
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre: Érintett neve; Érintett e-mail címe; esetlegesen az Érintett és harmadik személy érintettek képmása a videofelvételen (a felhasznált videofelvételeken kitakarásra kerül) az utalvány átadásához és a kapcsolódó számviteli és adókötelezettségek teljesítéséhez: az Érintett neve; Érintett címe; Érintett e-mail címe; az Érintett képmása; Érintett telefonszáma; Érintett adóazonosító jele; Érintett nyereményének átvételi helyeként megjelölt üzlet neve
Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, utalvány átvételi hely esetében legkésőbb az átvételi határidő lejártáig.

Adatfeldolgozók:

 • Brandlift Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.; cégjegyzékszám: 01-09-948980; adószám: 23014028-2-41; elektronikus elérhetőség: hello@brandlift.eu) adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése
 • Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-41; elektronikus elérhetőség: info@servergarden.hu) adatfeldolgozás célja: szerverszolgáltató;

ADATKEZELŐ TOBORZÁSI, MUNKAERŐ-HIÁNY BETÖLTÉSE CÉLÚ ADATKEZELÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: Adatkezelő működésében felmerülő munkaerő-hiány betöltése vagy az állásajánlatra jelentkező pályázatának elutasítása esetén, illetve a pályázat pozitív elbírálása ellenére amennyiben a munkakört nem az Adatkezelő által kiválasztott pályázó tölti be, az ismételt kapcsolatfelvétel
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre: Érintett neve; Érintett e-mail címe; Érintett képmása; valamint az Érintett által az állásajánlatra jelentkezés céljából önéletrajzában rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok
Adatkezelés időtartama:

 1. a) Munkakör betöltéséig, vagy
 2. b) A pályázati elutasítása esetén, illetve a pályázat pozitív elbírálása ellenére amennyiben a munkakört nem az Adatkezelő által kiválasztott pályázó tölti be, az ismételt kapcsolatfelvétel céljából további kettő évig; vagy
 3. c) Az Érintett önéletrajzának Adatkezelő által meghirdetett állásajánlat hiányában Adatkezelő részére történő megküldése esetén az Adatkezelő működésében jelentkező munkaerő-hiány megszüntetése érdekében, az ismételt kapcsolatfelvétel céljából kettő évig

Adatfeldolgozók:

 • Brandlift Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.; cégjegyzékszám: 01-09-948980; adószám: 23014028-2-41; elektronikus elérhetőség: hello@brandlift.eu) adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése
 • Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-41; elektronikus elérhetőség: info@servergarden.hu) adatfeldolgozás célja: szerverszolgáltató


ADATKEZELŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KARRIERLEHETŐSÉG KERETÉBEN AZ AKTUÁLIS ÁLLÁSHIRDETÉSEKET TARTALMAZÓ HÍRLEVELEK KÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: Adatkezelő által biztosított karrierlehetőség keretében az aktuális álláshirdetéseket tartalmazó hírlevelek küldése céljából
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre: Érintett vezetékneve; Érintett keresztneve; Érintett e-mail címe
Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozók:

 • Brandlift Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.; cégjegyzékszám: 01-09-948980; adószám: 23014028-2-41; elektronikus elérhetőség: hello@brandlift.eu) adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése
 • Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-41; elektronikus elérhetőség: info@servergarden.hu) adatfeldolgozás célja: szerverszolgáltató


ADATKEZELŐ SÜTIKRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: Az Érintett honlapon folytatott böngészése preferenciáira, személyes beállításaira és azonosítására vonatkozó információk összegyűjtése és tárolása révén az Adatkezelő szolgáltatásainak az Érintett igényeihez igazítása
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Kezelt adatok köre: Az adatkezelés tájékoztató 9. pontjában található
Adatkezelés időtartama: Amennyiben hozzájárult az Érintett, úgy a hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozók:

 • Brandlift Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.; cégjegyzékszám: 01-09-948980; adószám: 23014028-2-41; elektronikus elérhetőség: hello@brandlift.eu) adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése
 • Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-41; elektronikus elérhetőség: info@servergarden.hu) adatfeldolgozás célja: szerverszolgáltató


ADATKEZELŐ ÉS AZ ÉRINTETT KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁSRA IRÁNYULÓ ADATKEZELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre: Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma
Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt év

Adatfeldolgozók:

 • Brandlift Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.; cégjegyzékszám: 01-09-948980; adószám: 23014028-2-41; elektronikus elérhetőség: hello@brandlift.eu) adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése


ADATKEZELŐ PANASZKEZELÉSI CÉLÚ ADATKEZELÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: Adatkezelő által az Érintett részéről benyújtott panasz kivizsgálása
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]Kezelt adatok köre: Panasz egyedi azonosítószáma; Panasz előterjesztésének helye és ideje; Panasz előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Panasz tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Panaszra adott válasz; Termék lényeges adatai; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma
Adatkezelés időtartama: A kezelt adatokat – különösen az Érintett által benyújtott panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát – az Adatkezelő öt évig [Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés] köteles megőrizni

Adatfeldolgozók:

 • Brandlift Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.; cégjegyzékszám: 01-09-948980; adószám: 23014028-2-41; elektronikus elérhetőség: hello@brandlift.eu) adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése


ADATKEZELŐ ÁLLATGYÓGYSZER MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE CÉLÚ ADATKEZELÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Adatkezelés célja: Az Érintett által az állatának megrendelt gyógyszer megrendelése és értékesítése.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre: 
Érintett neve; Érintett telefonszáma; Érintett email címe; Érintett állatával kapcsolatos információk
Adatkezelés időtartama: 
A megrendelt gyógyszer átadásától számított 5 év

ADATKEZELŐ HOBBIÁLLAT IGAZOLVÁNY CÉLÚ ADATKEZELÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Adatkezelés célja: Az Érintett által az állatának megrendelt gyógyszer megrendelése és értékesítése.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]Kezelt adatok köre: Érintett neve; Érintett telefonszáma; Érintett email címe; Érintett állatával kapcsolatos információk
Adatkezelés időtartama: Az állat vásárlásától számított 5 év

ADATKEZELŐ KUTYASULI CÉLÚ ADATKEZELÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Adatkezelés célja: Az Érintett kutyájának iskolába / tréningre való beíratása és képzésben való részesítése
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]Kezelt adatok köre: Érintett neve; Érintett telefonszáma; Érintett email címe; Érintett állatával kapcsolatos információk
Adatkezelés időtartama: A tréning elvégzésétől számított 5 év

ADATKEZELŐ KOZMETIKAI CÉLÚ ADATKEZELÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSÁRA

Adatkezelés célja: Az Érintett állatának kozmetikai kezelésben való részesítése
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]Kezelt adatok köre: Érintett neve; Érintett telefonszáma; Érintett email címe; Érintett állatával kapcsolatos információk
Adatkezelés időtartama: A kozmetikai kezelés befejezésétől számított 5 év

 1. Érintett

Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek közé tartoznak

 • a honlapon vagy az applikáción regisztrálók, azaz a Fressnapf Klubba belépők;
 • az Adatkezelő által biztosított karrierlehetőség keretében meghirdetett állásajánlatra pályázók;
 • az Adatkezelő által biztosított karrierlehetőség keretében küldött, állásajánlatokról szóló hírlevélre feliratkozók;
 • az Adatkezelő által alkalmazott sütiket elfogadó felhasználó;
 • az Adatkezelővel kapcsolatot tartók;
 • az Adatkezelő részére panaszt benyújtók

(a továbbiakban együtt: Érintett).

 1. A személyes adatok Adatkezelő általi megismerésének forrásai

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintettől

 • a honlapon vagy az applikáción történő regisztráció, azaz a Fressnapf Klubba belépés;
 • az Adatkezelő által biztosított karrierlehetőség keretében meghirdetett állásajánlatra jelentkezés;
 • az Adatkezelő által biztosított karrierlehetőség keretében küldött, állásajánlatokról szóló hírlevélre feliratkozás;
 • a sütik elfogadása;
 • a kapcsolattartásra irányuló megkeresés;
 • a panasz benyújtása során kapja meg.
 1. Adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

4.1. A reklám küldése és a nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

4.1.1. Adatkezelő által a honlapon vagy applikáción történő regisztrálás, azaz a Fressnapf Klubba belépés Érintett részére lehetővé tétele céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; reklám tartalmú hírlevelek tekintetében a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés is]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.1.2. Adatkezelő és partnerei által az Érintett általi, a honlapon vagy az applikáción történő regisztrációval kapott hozzájárulás alapján kifejtett reklám tartalmú hírlevelek küldése és nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása célú tevékenysége keretében kezeli az alábbi adatokat:

Érintett neve; Érintett e-mail címe; adott esetben Facebook és Instagram közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjáték esetében az Érintett képmása

4.1.3. Az Adatkezelő a reklám és a nyereményjátékban való – Facebook és Instagram közösségi médiafelületek bevonásával történő – részvételi lehetőség biztosítása cél érdekében kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azt követően törli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható, a hírlevélről az Érintett bármikor leiratkozhat, melyről Adatkezelő külön tájékoztatást nyújt valamennyi hírlevélben.

4.1.4. Érintett az Adatkezelő és partnereinek reklámja küldéséhez, valamint az Adatkezelő nyereményjátékában való részvételhez adott hozzájárulását Adatkezelő honlapján vagy az applikáción a „Regisztrálok” felületre és a „Az adatvédelmi szabályzatot elolvastam és elfogadom. Kijelentem, hogy 16. életévemet betöltöttem és saját nevemben regisztrálok, továbbá hozzájárulok személyes adataim reklám – kedvezményeket tartalmazó hírlevek, hasznos tippek és tanácsok, kiadványok – küldése, valamint nyereményjátékban való részvételem céljából történő kezeléséhez.” szövegezésű jelölő négyzetre kattintással adhatja meg.

4.1.5. Az Érintett hozzájárulásának megadásával belép a Fressnapf Klubba, ezáltal az Adatkezelő valamennyi, a Fressnapf Klub keretében végzett tevékenységét az Érintett irányában  kifejti: az Adatkezelő és partnerei reklámjainak – kedvezményeket tartalmazó hírlevek, hasznos tippek és tanácsok, kiadványok – Érintett részére történő küldését (a továbbiakban: reklám tartalmú hírlevelek), a nyereményjátékban (pl. árkedvezményre jogosító utalvány, eseti nyeremény sorsolások) való részvétel Érintett részére – Facebook és Instagram közösségi médiafelületek bevonásával – történő biztosítását, valamint a személyre szabott akciókat tartalmazó hírlevek Érintett részére történő küldését.

4.1.6. Adatkezelő a reklám tartalmú hírlevelek küldése során, a visszapattanó e-mail vonatkozásában a Mailchimp szoftverét alkalmazza. Visszapattanó e-mail-nek minősül, amennyiben egy e-mailt nem lehet a megadott címre kézbesíteni. Adatkezelő valamennyi visszapattanó e-mailt regisztrál, emellett fenntartja a jogot, hogy amennyiben érvénytelen e-mail cím, vagy váratlan hiba miatt a kézbesítés megtagadására kerül sor, úgy a második sikertelen kézbesítési kísérlet után az Érintett regisztrációját törölje, mivel ebben az esetben az érintett vonatkozásában megszűnt az adatkezelés célja [GDPR 17. cikk (1) bekezdés a) pont].

4.2. Adatkezelő reklám tevékenysége keretében kifejtett, személyre szabott akciókat tartalmazó hírlevek küldése, azaz profilalkotás céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

4.2.1. Adatkezelő és partnerei a Fressnapf Klubba történő belépés céljából, valamint a Fressnapf Klub keretében személyre szabott akciókat tartalmazó hírlevelek küldése, azaz profilalkotás céljából megvalósított adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés is]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.2.2. Az Érintett által, a honlapon vagy az applikáción történő regisztráció alapján rendelkezésre bocsátott, alábbiakban összefoglalt személyes adatokat az Adatkezelő profilalkotási célból kezeli. Annak érdekében, hogy az Érintett és kisállata egyedi igényeinek megfelelő reklám tartalmú hírlevelet küldjön részére, valamint felmérje a piaci igényeket. A profilalkotás alapján az Adatkezelő személyre szabott akciókat tartalmazó hírleveket küld az Érintett részére. A profilalkotási cél érdekében az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

Érintett állatának típusa; Érintett állatának neve; Érintett állatának születési dátuma; Érintett születési dátuma; Érintett irányítószáma

A Fressnapf Klub keretében, azonban nem profilalkotási célból kezelt adatok:
Érintett neve; Érintett e-mail címe;

4.2.3. Az Adatkezelő a profilalkotási cél érdekében kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azt követően törli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható, a hírlevélről az Érintett bármikor leiratkozhat, melyről Adatkezelő külön tájékoztatást nyújt valamennyi hírlevélben.

4.3. Adatkezelő által a Facebook és Instagram közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása céljából történő adatkezelés összefoglalása

4.3.1. Adatkezelő a Facebook és Instagram közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.3.2. Adatkezelő a közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása céljából az alábbi adatokat kezeli:
Érintett neve; Érintett címe; Érintett e-mail címe; az Érintett képmása; Érintett telefonszáma; Érintett adóazonosító jele; Érintett nyereményének átvételi helyeként megjelölt üzlet neve.

4.3.3. Az Adatkezelő a közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása céljából kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azt követően törli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható.

4.4. Toborzási célból kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

4.4.1. Adatkezelő az általa biztosított karrierlehetőség keretében a toborzás, munkaerő-hiány betöltése, valamint a meghirdetett állásajánlatra jelentkező Érintett pályázatának elutasítása esetén, vagy a pályázat pozitív elbírálása ellenére, amennyiben nem az Adatkezelő által kiválasztott Érintett pályázó tölti be a munkakört, e pályázóval való ismételt kapcsolatfelvétel céljából megvalósított adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.4.2. Az Adatkezelő a toborzás, munkaerő-hiány betöltése érdekében az alábbi adatokat kezeli:
Érintett neve; Érintett e-mail címe; Érintett képmása; valamint az Érintett által az állásajánlatra jelentkezés céljából önéletrajzában rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok.

4.4.3. Adatkezelő a pályázat pozitív elbírálása esetén a felvételt nyert pályázó Érintett esetében a munkakör betöltéséig kezeli e célból az Érintett személyes adatait.

4.4.4. Adatkezelő

 • a pályázat negatív elbírálása esetén, a felvételt nem nyert pályázó Érintett tekintetében
 • pályázat pozitív elbírálása ellenére amennyiben a munkakört nem az Adatkezelő által kiválasztott pályázó Érintett tölti be, az adatokat haladéktalanul törli, vagy az ismételt kapcsolatfelvétel céljából, az Érintett külön hozzájárulása alapján további kettő évig kezeli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható.


4.4.5. Az Érintett önéletrajzának Adatkezelő által meghirdetett állásajánlat hiányában Adatkezelő részére történő megküldésével, így személyes adatainak rendelkezésre bocsátásával hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait
kettő évig kezelje az Adatkezelő a működésében jelentkező munkaerő-hiány megszüntetése érdekében, az ismételt kapcsolatfelvétel céljából.

4.5. Adatkezelő által biztosított karrierlehetőség keretében az aktuális álláshirdetéseket tartalmazó hírlevelek küldése céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

4.5.1. Adatkezelő által biztosított karrierlehetőség keretében továbbított állásajánlatokról szóló hírlevél küldése céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.5.2. Adatkezelő az általa biztosított karrierlehetőség keretében az aktuális álláshirdetéseket tartalmazó hírlevelek küldése céljából az alábbi adatokat kezeli:
Érintett vezetékneve; Érintett keresztneve; Érintett e-mail címe.

4.5.3. Az Adatkezelő az általa biztosított karrierlehetőség keretében az aktuális álláshirdetéseket tartalmazó hírlevelek küldése cél érdekében kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azt követően törli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható, a hírlevélről az Érintett bármikor leiratkozhat, melyről Adatkezelő külön tájékoztatást nyújt valamennyi hírlevélben.

4.6. Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

4.6.1. Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából megvalósított adatkezelésjogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.6.2. Adatkezelő az Érintett és ő közötte történő kapcsolattartás céljából az alábbi adatokat kezeli:
Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma.

4.6.3. Adatkezelő az Érintett kapcsolattartás céljából kezelt adatait az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évszolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évig kezeli.

4.7. Adatkezelő által az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

4.7.1. Az Adatkezelő által az Érintett által benyújtott panasz Adatkezelő általi kivizsgálása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

4.7.2. Adatkezelő által az Érintetti panasz kivizsgálása céljából az alábbi adatokat kezeli:
Panasz egyedi azonosítószáma; Panasz előterjesztésének helye és ideje; Panasz előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Panasz tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Panaszra adott válasz; Termék lényeges adatai; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma.

4.7.3. Adatkezelőnek az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából történő adatkezelése során az Érintett által benyújtott panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kezeli a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján.

 1. Adatfeldolgozás5.1. Az Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, szerződött partnerei részére átadja adatfeldolgozásra.

5.2. A szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében szükségesen igénybe vett, Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:

 • Brandlift Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.; cégjegyzékszám: 01-09-948980; adószám: 23014028-2-41; elektronikus elérhetőség: hello@brandlift.eu)

adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése
Facebook menedzsment, keresőoptimalizálás, Google Adwords, Facebook Ads és AdRoll kampányok kialakítása és menedzsmentje, profialkotási célú hírlevelek küldésében közreműködés;

 • Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-41; elektronikus elérhetőség: info@servergarden.hu) adatfeldolgozás célja: szerverszolgáltató;
 • MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA; elektronikus elérhetőség: https://mailchimp.com/contact)

adatfeldolgozás célja: Adatkezelő hírleveleinek küldése, különös tekintettel a visszapattanó elektronikus levelekre

adatfeldolgozás célja: Adatkezelő által bonyolított nyereményjáték (pl. árkedvezményre jogosító utalvány, eseti nyeremény sorsolások) szervezéséhe szükséges közösségi médiafelület biztosítása.

 1. Adattovábbítás harmadik országba

A The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp részére a USA-EU adatvédelmi keretmegállapodás alapján létrehozott, úgynevezett Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) minősítéssel rendelkezik, mely megfelelő szintű védelmet biztosít, ezen okból kifolyólag a GDPR 45 cikk (1) bekezdése alapján személyes adatok továbbíthatók a részére.

 1. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak

7.1. Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait.

7.2. Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a Érintett magánszférájának védelme, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

7.3. A személyes adatok profilalkotási célú automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.


7.4. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban,
automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

7.5. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

7.6. Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.

7.7. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

7.8. A honlapra látogatók, valamint az Érintett számítógépének használatával az Adatkezelő részére hozzáférhetővé váló információk és hálózati azonosítói (IP cím) a honlap látogatottsági adatainak generálása, valamint az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.  A hálózati azonosítókat az Adatkezelő nem köti semmilyen olyan más adathoz, amely alapján a honlapra látogató, vagy az Érintett személye azonosítható lenne. A honlap látogatásával egyidejűleg jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítetteken túl egyéb sütik, illetve webbug-ok letöltésére nem kerül sor.

7.9. Az Adatkezelő részéről a kezelt adatok megismerésére jogosultak köre az adott adatkezelési cél érdekében kezelt adatkezelési időtartamhoz igazodóan differenciált:

 • a honlapon történő regisztráció, a Fressnapf Klubba történő belépés, az Adatkezelő hírleveleinek küldése,a videófeltöltés, a profilalkotás, az applikáció használatának Érintett részére történő lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás céljából az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ezek hiányában öt éves időtartamú adatkezelése során az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő Marketing / PR munkakörben foglalkoztatott munkavállalói;
 • Adatkezelő működésében felmerülő munkaerő-hiány betöltése vagy az állásajánlatra jelentkező pályázatának elutasítása esetén, illetve a pályázat pozitív elbírálása ellenére amennyiben a munkakört nem az Adatkezelő által kiválasztott pályázó tölti be, az ismételt kapcsolatfelvétel célból folytatott, a munkaerőhiány betöltéséig, vagy ismételt kapcsolatfelvétel esetén további kettő évig tartó adatkezelés során az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő HR munkakörben foglalkoztatott munkavállalói vagy munkáltatói jogokat gyakorló személyek az Adatkezelőnél;
 • az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából kezelt személyes adatok öt éves adatkezelési időtartama alatt az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő ügyfélkapcsolati munkakörben foglalkoztatott munkavállalói;


7.10. Adatkezelő a reklámot, promóciót, ajánlatot, nyereményjátékot tartalmazó hírlevél küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő Érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

 1. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

8.1. Érintett a jelen fejezetben rögzített jogait elektronikus úton, az info@fressnapf.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

8.2. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

 • arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;
 • az adatkezelés céljairól;
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

8.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]

8.4. Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

8.5. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.

8.6. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

8.7. Az Érintett a reklám tartalmú hírlevelek küldése, a profilalkotás, a közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvételi lehetőség, a toborzás, a hozzájárulást igénylő sütik alkalmazása, valamint a kapcsolattartás céljából történő adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett valamennyi személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az Érintett részére a továbbiakban nem küld hírlevelet [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8.8. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

8.9. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

8.10. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8.11. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

8.12. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

8.13. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettnek lehetősége van – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik Adatkezelő termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra.

8.14. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

8.15. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 1. Sütik

9.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél sütije”) továbbítódik vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél sütije”).

9.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az Érintett által elért szolgáltatás használatához.

9.3. Adatkezelő sütik alkalmazása, azaz a honlapon nyújtott szolgáltatásainak az Érintett igényeihez igazítása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az Érintett hozzájárulását igénylő sütik az alábbiak:

 • bevásárlólista készítése és annak elektronikus levélben történő továbbítása céljából létrehozott funkció igénybevétele esetén a bevásárlólista tartalmát tároló süti
 • bejelentkezési folyamathoz kapcsolódó sütik. A videófeltöltésre szolgáló oldal a sütin keresztül érzékeli, hogy az adott felhasználó be van jelentkezve az oldalon és tölthet fel videót.
 • A videófeltöltő oldalon az „Emlékezz rám” funkcióhoz kapcsolódó süti, melynek célja, hogy ha adott felhasználó bejelentkezett már a weboldalon egy eszközről, akkor a weboldal következő felkeresésekor nem a bejelentkezési felületre érkezik, hanem egyből a videófeltöltő felületre.


Érintett a sütik alkalmazásához adott hozzájárulását a honlapon és/vagy az applikációban az adott süti jelölő négyzetére kattintással adhatja meg. Az Érintett általi hozzájárulást nem igénylő sütikről Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatást nyújt.

9.4. A honlap és az applikáció a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található:

 • Feltétlenül szükséges sütik
 • Funkció és Teljesítmény sütik
 • Hozzájáruláson alapuló sütik


9.5. A honlap és az applikáció az alábbi sütiket használja:

9.5.1. Süti típusa: Feltétlenül szükséges sütik

Süti neve: wBounce
Süti Szolgáltató: www.fressnapf.hu
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: wp-settings-1
Süti Szolgáltató: www.fressnapf.hu
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: wp-settings-time-1
Süti Szolgáltató: www.fressnapf.hu
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: registrationType
Süti Szolgáltató: www.fressnapf.hu
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: wordpress_test_cookie
Süti Szolgáltató: www.fressnapf.hu
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: wh-widget-cookie
Süti Szolgáltató: www.fressnapf.hu
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: wordpress_logged_
Süti Szolgáltató: www.fressnapf.hu
Süti élettartama: Munkamenet

Süti neve: wordpress_sec_
Süti Szolgáltató: www.fressnapf.hu
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: cookie_settings
Süti Szolgáltató: www.fressnapf.hu
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: test_cookie
Süti Szolgáltató: www.fressnapf.hu
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: _hjIncludedInSample
Süti Szolgáltató: www.fressnapf.hu
Süti élettartama: Munkamenet

9.5.2. Süti típusa: Funkció és teljesítmény sütik

Süti neve: JSESSIONID
Süti Szolgáltató: nr-data.net
Süti élettartama: Munkamenet

Süti neve: _ga
Süti Szolgáltató: www.google-analytics.com
Süti élettartama: 2 év

Süti neve: _gat
Süti Szolgáltató: www.google-analytics.com
Süti élettartama: Munkamenet

Süti neve: _gid
Süti Szolgáltató: www.google-analytics.com
Süti élettartama: Munkamenet

Süti neve: NID
Süti Szolgáltató: google.com
Süti élettartama: 6 hónap

Süti neve: rs
Süti Szolgáltató: tags.w55c.net
Süti élettartama: Munkamenet

Süti neve: wfivefivec
Süti Szolgáltató: w55c.net
Süti élettartama: 13 hónap

9.5.3. Süti típusa: Hozzájáruláson alapuló sütik

Süti neve: IDE
Süti Szolgáltató: doubleclick.net
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: r/collect
Süti Szolgáltató: stats.g.doubleclick.net
Süti élettartama: Munkamenet

Süti neve: test_cookie
Süti Szolgáltató: doubleclick.net
Süti élettartama: Munkamenet

Süti neve: fr
Süti Szolgáltató: www.facebook.com
Süti élettartama: 3 hónap

Süti neve: impression.php/#
Süti Szolgáltató: www.facebook.com
Süti élettartama: Munkamenet

Süti neve: tr
Süti Szolgáltató: www.facebook.com
Süti élettartama: Munkamenet

Süti neve: ads/user-lists/#
Süti Szolgáltató: www.google.com
Süti élettartama: Munkamenet

9.6. Feltétlenül szükséges sütik

9.6.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.

9.6.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.

9.6.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges. A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében.

9.6.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.

9.7. Funkció és Teljesítmény sütik

9.7.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az Érintett egyéb honlapokon való mozgását.

9.7.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak, valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak, hogy

 • rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;
 • rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a felhasználókat.


9.7.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.

9.7.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

9.8. Hozzájáruláson alapuló sütik

9.8.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.

9.8.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a más weboldalakon, közösségi médiafelületeken bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.

9.8.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló reklámot készítsen.

9.8.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.

9.8.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett választási lehetőségének az érvényesülését, mint amilyen például az amerikai https://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/hu/. A sütik beállítási lehetőségei a böngésző eszköztárától függően találhatóak meg (Internet Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt). Ezeken a linkeken állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén. A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve tehát bármikor visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.

9.8.6. Azok az Érintettek, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok az Érintettek, akik telepítették a letiltó böngésző bővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Amennyiben az Érintett Analytics webes tevékenységének letiltási szándéka esetén felkeresheti a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítheti a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

9.9. A sütik kezelése és törlése

Az Érintett a böngészőjét beállíthatja úgy, hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről.  A sütik használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.

9.10. Google Analytics

9.10.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.

9.10.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

9.10.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk” alatt.

9.10.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

9.11. Google Remarketing – Google Adwords

9.11.1. Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a Google Adwords (DoubleClick) süti adatait is gyűjti. A DoubleClick süti révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a honlapra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez.

9.11.2. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.

9.12. Adatkezelő hirdetéseinek külső szolgáltatók általi megjelenítése

9.12.1. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – így a Google is – megjelenítik különböző weboldalokon. Az Adatkezelő és a külső szolgáltatók, például a Google, saját sütiket (például a Google Analytics sütijeit) és harmadik féltől származó sütiket (például a DoubleClick sütiket) használnak együttesen a felhasználók által a webhelyen tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

9.12.2. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

9.13. Közösségi Beépülő Modulok / Social Plug-ins

9.13.1. A honlapon Adatkezelő használja a közösségi hálók beépülő moduljait (Social plug-ins / „beépülő modulok”), különösen a Facebook „Megosztás” vagy „Megosztás az ismerősökkel” gombját. A Facebook honlapját, a https://www.facebook.com/ weboldalt a Meta Platforms Ireland LTD (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland) üzemelteti, melyért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős Európában. A beépülő modulok általában Facebook logóval vannak megjelölve.

9.13.2. A Facebook mellett a „Google+” (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA),a „Twitter” (szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) beépülő moduljait is használjuk.

9.13.3. A megfelelő gombra kattintással (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás ismerősökkel”) az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a böngészője kapcsolatot teremt az adott közösségi háló szervereivel, és továbbítja a használati adatokat a közösségi háló megfelelő üzemeltetőjéhez, és fordítva. Adatkezelő nem rendelkezik ráhatással arra, hogy a közösségi hálók ezt követően milyen jellegű és terjedelmű adatokat gyűjtenek. A közösségi háló szolgáltató felhasználói profilként tárolja az Érintettről gyűjtött adatokat és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlap keresletorientált tervezése céljából használja. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelő reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Érintett honlapunk folytatott tevékenységeiről. Az Érintett jogosult tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben e jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot az adott beépülő modul szolgáltatójával. A beépülő modulokon keresztül Adatkezelő biztosítja az Érintett számára a lehetőséget, hogy a közösségi hálókkal és más felhasználókkal felvehesse a kapcsolatot, hogy az Adatkezelő fejleszteni tudja a kínálatát és érdekesebbé tehesse azt az Érintett, mint felhasználó számára.

9.13.4. Az adatok arra tekintet nélkül kerülnek továbbításra, hogy van-e az Érintettnek fiókja a beépülő modul szolgáltatójánál és be van-e oda jelentkezve. Ha az Érintett bejelentkezett a beépülő modul szolgáltatójához, az Adatkezelő által gyűjtött adatait közvetlenül hozzárendelik a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő fiókjához. Ha az „Aktivál” gombra kattint, és például kapcsolódik az oldalhoz, a beépülő modul szolgáltatója is tárolja az információt a felhasználói fiókjában és nyilvánosan megosztja azt az Érintett ismerőseivel. Adatkezelő javasolja, hogy az Érintett rendszeresen jelentkezzen ki a közösségi háló használata után, különösen mielőtt aktiválja a gombot, így elkerülheti, hogy hozzárendeljék a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő profiljához:

9.13.5. Az adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a beépülő modul szolgáltatója általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért az Érintett megtekintheti ezen szolgáltatók alább megjelölt adatvédelmi nyilatkozatait, amelyek további információval szolgálnak az ebbe a tárgykörbe tartozó jogaival, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is.

 1. a) Meta Platforms Ireland LTD (Facebook, Instagram) (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland); http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, valamint http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo A Facebook alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. b) Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA); https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. A Google alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 3. c) Twitter, Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA); https://twitter.com/privacy. A Twitter alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


9.13.6. Adatkezelő a honlapra YouTube videókat integrált, amelyeket a
http://www.youtube.com  tárolnak és amelyek közvetlenül lejátszhatók a honlapról. Az Érintettről nem kerül továbbításra adat a YouTube részére, ha az Érintett nem kattint a videókra, hogy elindítsa a lejátszásukat. Kizárólag a videók lejátszása esetén kerülnek a következő bekezdésben hivatkozott adatok a YouTube részére továbbításra, mely adattovábbításra nincs befolyásunk. A honlap meglátogatásakor a YouTube tájékoztatást kap arról, hogy az Érintett belépett a honlap megfelelő aloldalára. Továbbá a jelen 8. pontban meghatározott adatok kerülnek továbbításra. Ez független attól, hogy a YouTube nyújt-e felhasználói fiókot, amelyen keresztül be van jelentkezve az Érintett, vagy nem létezik felhasználói fiók. Ha az Érintett be van jelentkezve a Google-ba, az adatait közvetlenül összekapcsolják a fiókjával. Ha az Érintett nem szeretné, hogy összekapcsolják a YouTube profiljával, a gomb aktiválása előtt kijelentkezési lehetősége van. A YouTube felhasználói profilokként tárolja az adatait és reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja azokat. Az ilyen értékelés különösen a keresletorientált reklámtevékenység nyújtása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Érintettet a honlapon folytatott tevékenységeiről. Az Érintett jogosult tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a YouTube-bal. A YouTube általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a YouTube általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért az Érintett megtekintheti a Youtube adatvédelmi szabályzatát, amelyben további információkat talál a jogairól, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; A Google alávetette magát EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

9.14. Hotjar

9.14.1. A Hotjar Ltd. (3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta) által használt sütik azt rögzítik, hogy az Érintett hogyan használja a honlapot. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a honlapot. A sütik többek között az alábbi információkat rögzítik anonim módon:

 • a honlapot látogatók száma,
 • a honlapot látogatók mely weboldalról érkeztek a honlapra, továbbá
 • a honlapot látogatók a honlap mely oldalait látogatták meg.

További információk a Hotjar által használt cookie-król ezen a linken.

9.14.2. Érvényesség (törlés időpontja vagy határideje):

__hjUserld: 365 nap
__hjClosedSurveyInvites: 365 nap
__hjDonePolls: 365 nap
__hjMinimizedPolls: 365 nap
__hjDoneTestersWidgets: 365 nap
__hjMinimizedTestersWidgets: 365 nap
__hjIncludedInSample: böngésző bezárásával
__JSESSIONID: böngésző bezárásával
__ NREUM: böngésző bezárásával
__ NRAGENT: böngésző bezárásával
__ optimizely*: Az Optimizely által meghatározott ideig
__ session: böngésző bezárásával

9.14.3. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

9.15. Google Adwords

9.15.1. Ezeket a sütiket a Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) arra használja fel, hogy a hirdetéseket a Érintettek számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. Hirdetések testreszabása mellett azt a célt is szolgálják, hogy a hirdetők meg tudják határozni, a hirdetéseikre kattintók közül végül hányan vásárolják meg a terméküket. Érvényességgel kapcsolatos további információ itt található.

9.15.2. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

9.16. Facebook Ads

9.16.1. Ezeket a sütiket a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) arra használja fel, hogy a hirdetéseket az Érintettek számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. Hirdetések testreszabása mellett azt a célt is szolgálják, hogy a hirdetők meg tudják határozni, a hirdetéseikre kattintók közül végül hányan vásárolják meg a terméküket. Érvényességgel kapcsolatos további információ itt található.

9.16.2. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

9.17. DataXu opt-out

9.17.1 Ezeket a sütiket a DataXu Inc. (281 Summer Street, 4th Floor, Boston, MA 02110, Amerikai Egyesült Államok) arra használja fel, hogy a hirdetéseket az Érintettek számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. Érvényességgel kapcsolatos további információ itt található.

9.17.2. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont.

 1. Egyéb rendelkezések

10.1 Amennyiben Adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el.

10.2 Jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, más nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

10.3. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

10.4 Ha az Adatkezelő más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet.

Teljeskörű Adatvédelmi (GDPR) tájékoztatónkat a Fressnapf-Hungária Kft központi irodájában tároljuk, azt indokolt esetben az Önök rendelkezésre bocsájtjuk.