Utalvány Akció Miskolc

  1. Szervező:

Az Akció szervezője a Fressnapf-Hungária Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/c., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-709539; adószám: 12910731-2-44, továbbiakban: Szervező), amely a Részvételi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A résztvevő azáltal, hogy részt vesz az Akcióban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

  1. Az Akció időtartama

Az Akció 2017. július 12-től július 23-ig tart, az Akció időtartama alatt a Fressnapf miskolci áruháza (3508, Miskolc, Mésztelep út 1/a) nyitvatartási idejében (H-Sz: 08:00-20:00, V: 08:00-19:00), történő vásárlás során vehető igénybe, napi egy vásárlásnál egy utalvány használható fel. Az árkedvezményre jogosító utalványok az Akció időtartamát követően nem válthatóak be és nem használhatóak fel más Akciók keretében.

  1. Részvételi feltételek

Az Akció időtartama alatt az árkedvezményre jogosító utalvány az értesítő levélben megjelölt http://fressnapf.hu/utalvany_miskolc.pdf linken érhető el a Részvételi Szabályzattal együtt, melyet kérjük figyelmesen olvasson el. A részvételhez nem kell mást tenni, mint az utalványt kinyomtatni vagy telefonra letölteni, és vásárláskor bemutatni azt. Az utalványt csak nyomtatott, vagy telefonra letöltött formában fogadjuk el.

Az Akció időtartama alatt személyenként minden nap egy 3000 Ft-ot meghaladó vásárlás árából összesen 500 Ft kedvezményt adunk 1 db árkedvezményre jogosító kinyomtatott vagy telefonra letöltött utalvány ellenében. A Szervező nem kötelezhető 3000 Ft alatti vásárlás esetén az akciós utalvány beváltására.

Részvételre jogosultak köre: Minden 18. életévét betöltött természetes személy, azzal, hogy Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói.

  1. Beváltási feltételek

Az utalványokat csak nyomtatott formában leadva vagy telefonra letöltve és bemutatva tudjuk elfogadni.

Beváltási helyszín: Az árkedvezményre jogosító utalványok kizárólag a Fressnapf miskolci áruházában válthatóak be.

Alkalmankénti beváltás: naponta egy alkalommal, 1 db 3000 Ft fölötti vásárlás esetén.

Az utalványok más kedvezménnyel nem vonhatóak össze.

Az utalvány tartalmaz egy vonalkódot, mely akár a nyomtatott, akár a telefonra letöltött utalvány bemutatása során leolvasásra kerül.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért (különösen ha a résztvevő az utalványt nem olvashatóan nyomtatta ki, bármely okból nem tudja készüléke kijelzőjén megjeleníteni) az Akció során bekövetkezett esetleges elírásokért és nyomdai hibákért való felelősséget.

A vonalkód leolvasása által az 500 Ft-os árkedvezmény szerepelni fog a vásárlás számláján vagy blokkján, amennyiben a vásárlás az akció keretein belül, annak részvételi feltételeinek megfelelően történt és elérte az 3000 Ft-os összeghatárt.

Termékkör: Az árkedvezmény a Fressnapf miskolci áruházának az Akció ideje alatt fennálló mindenkori árukészlete erejéig vehető igénybe, a Szervező kizár minden felelősséget az esetleges megnövekedett kereslet miatti vagy egyéb okból bekövetkező termékhiányért.

  1. Az Akció módosítása

A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot az Akció részbeni vagy teljes módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, korlátlanul az Akció időtartama alatt bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben az Akció nem folytatható le a jelen Részvételi Szabályzatnak megfelelően.

6. Ügyfélszolgálat és panaszkezelés

Az Akcióval kapcsolatos kérdésekkel és panaszokkal az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak a Szervezőhöz: email: info@fressnapf.hu, Tel.: (+36 1) 210 1372

Az Akcióban résztvevők minden tekintetben elfogadják a Részvételi Szabályzat rendelkezéseit.

Fressnapf-Hungária Kft.